Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σου!
Σε περίπτωση που συνεχίσεις να πλοηγείσαι στην ιστοσελίδα μας τότε συμφωνείς με την χρήση των cookies.
elsqbgenderutr
  Καλέστε μας στο 2610 318 355

Advanced Security by SingularLogic

Προιόντα

Αξιόπιστη Διαχείριση & Μεγαλύτερη Ασφάλεια Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR- General Data Protection Regulation) στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κάτω από ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη.  Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα στην Ευρώπη ή συναλλάσσονται με Ευρωπαίους πολίτες υπόκεινται στον Κανονισμό. 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.